Girişimcilere Yatırım

Girişimcilik; iş dünyasında, yaşadığımız ekonomik çevrenin yarattığı fırsatları sezme, o sezgilerden düşler üretme, düşleri projelere dönüştürme, projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırma becerisine sahip olmaktır.

Girişimcilik ekonomik gelişmenin temel dinamiğini oluşturmaktadır. Girişimcilik gelişen ekonomiler için stratejik bir öneme sahiptir. Çünkü kâr elde etmenin, kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirmenin ve yeni iş sahaları oluşturmanın yolu girişimcileri teşvik etmekten geçmektedir. Böylelikle girişimcilik faaliyetleri bölge ve ülke kalkınmasına ekonomik bir temel yaratmaktadır. Bütün bunların yanında girişimcilik piyasaya yeni mal ve hizmet sunmanın ve istihdamı artırmanın en etkili yolunu oluşturmaktadır.

Neden Girişimcilik?

– Girişimciliğin ülkelerin ekonomik büyüme, istihdam, sosyal ilerleme gibi gelişme stratejileri içinde temel bir unsur olarak yer almaya başladığı görülmektedir. Bu ilginin temel nedeni, yeni şirketlerin faaliyetlerinde görülen kayda değer artış ve elde edilen sonuçlardır. Önceki yıllarda ekonomide etkin durumda olan büyük işletmelerin günümüz iş ortamında eski başarılarını devam ettirmekte zorlanması, dolayısıyla bu şirketlerin başarılarında meydana gelen düşüşler, girişimcilik çabalarının artmasına neden olmuştur.

– Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için ekonomik değer yaratacak, büyümeye ivme kazandıracak hızla değişen koşullara uyum sağlayabilme dinamizmine sahip girişimciler yaratabilmesi son derece önemlidir.

– Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte öne çıkan ve ekonomik gelişmeyi belirleyen temel faktörlerden biri girişimciliktir.

– Yeni ekonominin en önemli iki yapı taşı girişimcilik ve yenilikçiliktir. Ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik, psikolojik, kişilik özelliklerin ve demografik unsurların birleşmesiyle ortaya çıkan girişimcilik, bireylerin yüksek bir girişimcilik motivasyonuna ve girişimcilik ruhuna sahip olmaları ve girişimcilik faaliyetlerine isteklilik göstermeleriyle ortaya çıkmaktadır.