Stratejik Yönetim

İş hayatında yeni pazarlara açılma, büyüme, rakipleri tanıma, en uygun ortaklıkları belirleyebilme, şirket birleşmeleri ve devralmalar, rekabet firmalar için vazgeçilmez unsurlarıdır. Satış, birleşme, halka arz işlemlerinin istenen hedeflere ulaşması, söz konusu olan bu işlemlerin fiyatlandırılmasının doğru tespit edilmesi, benzer şekilde şirket satışları, sermaye piyasasından fon sağlama girişimleri veya sermaye artırımlarında da değer kaybını en aza indirecek stratejilerin en doğru zamanlama ile yapılmasına bağlıdır. İşletmelerde stratejik finansal yönetimde hız faktörünün kritik olduğu durumlarda hata yapma ihtimali de artmaktadır.

PLATON uzman ekibince, kilit faktörlerin tanımlanması, satış işlem yapısının iyileştirilmesi, risklerin azaltılması, projekte edilen finansal performans varsayımlarının sorgulanması, gerek mali yapısı güçlü olan ve pazarda yeni fırsatlar arayan işletmelere, gerekse mali sıkıntıya düşen ve nakit akışını iyileştirip risklerini minimize etmek isteyen işletmelere danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

©️ PLATON olarak müşterilerimizin başarısına odaklanıyoruz.

Aşağıdaki konularda danışmanlık sağlıyoruz:

Stratejik Finansal Yönetim

 

 • Yeniden değerleme, işletme sermayesi yönetimi, varlık satışı vb.yöntemler ile borç ödeme kapasitesinin arttırılması
 • Sermaye Artışı, finansal giderlerin azaltılması ve borçluluk rasyolarının iyileştirilmesi
 • Kısa ve uzun vadeli iş planının hazırlanması
 • Bütçe, Nakit Akışı, Bilanço ve Gelir Tablosu Projeksiyonu oluşturulması ve Temel Finansal Rasyoların belirlenmesi
 • Banka ilişkilerinin yönetilmesi, kredi limit, risk ve diğer kredi performans göstergelerinin belirlenmesi
 • Kur riskinin yönetilmesi ve hedeflerin belirlenmesi

Finansal Check-up

 

 • Finansal durum değerlendirmesi, mali borçların analizi ve gelişim alanlarının belirlenmesi
 • Kritik performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi ve kurum stratejisinin oluşturulması
 • Pazar, trend ve rekabet analizi, mevcut durumu ve gelecek görünümü
 • Büyüme planlarının alternatif senaryolara göre hazırlanması
 • Şirketlerin finansal ve faaliyet analizlerinin yapılarak, olası sorunların veya potansiyel fırsatların belirlenmesi
Financial Check-up

Kurumsal Risk Analiz ve Yönetimi

 

Finansal faaliyet döngüsü içinde kur, faiz ve likidite risklerinin belirlenerek bu risklerin istenilen seviyede tutulması için en uygun finansal enstrümanların kullanımını kapsamaktadır. Özellikle kur riski, fiyatlardaki büyük oynaklıklar nedeni ile firmaların mutlaka yönetmesi gereken risklerin başında gelmektedir.

 • Finansal risklerin tespit edilmesine yönelik risk haritalarının çıkartılması.
 • Finansal analiz ve kredi değerlendirme raporlaması ile faiz, likidite ve kur risklerinin belirlenmesi, finansal enstrümanlarla (VOB, SWAP, Forward vb.) yönetilmesi.
 • Likidite risklerine uygun sermaye ihtiyacının tespiti ve finansman kaynağı sağlanması.
 • Faiz risklerinin belirlenmesi ve finansman enstrümanlar kullanılarak minimize edilmesi.
Corporate Risk Analysis and Management

Şirket Birleşme ve Satın Alma (M&A)

 

©️ PLATON‘un misyonu kurumsal müşterilerine kaliteli finansal hizmetler sunmaktır. Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaları (M&A) alanında müşteri odaklı ve bilimsel yaklaşımlarla iş ortaklarımıza süreç hazırlığı, yönetimi ve işlem sonrası entegrasyon konularında hizmet sunmaktayız. Dinamik ve deneyimli ekibimiz ile müşterilerimizin soru ve taleplerine yanıtlar bulurken, stratejik konulardaki danışmanlığımız ile kurumsal finans ve uzun vadeli planlama konularında destek olmaktayız.

©️ PLATON, şirket birleşme ve satın alma sürecinde alıcı ya da satıcı tarafın danışmanı olarak sürecin müşterimiz adına yönetilmesi ve müşterimize potansiyel yatırımcı/ortak bulma, süreç, due diligince, finansal konular, şirket değerlemesi, alış/satış taktikleri ve stratejileri ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Süreç danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında stratejik uyum değerlendirmesi, hedef firma/potansiyel alıcılar analizi, kurumsal iletişimin yürütülmesi, değerleme yapılması, teklif değerlendirilmesi, müzakerelerin gerçekleştirilmesi, şirket birleşme veya satın alma işleminin gerçekleşmesi, süreç sonrası entegrasyon konularına odaklanılmaktadır.

Şirket değerlemesi hizmetimizle finans teorisinde kabul görmüş değerleme teknikleri ve uzman kadromuzun tecrübeleri ile farklı metodolojileri harmanlayarak objektif değerlemeler yapılmaktadır. M&A kurumsal finansman danışmanlığı ile şirketlerin kaynak yaratma/bulma konularındaki sorularının cevaplanması, inorganik büyüme stratejilerinin değerlendirilmesi ve önerilmesi, uzun vadeli planlamada şirket değerinin önemi ve M&A opsiyonlarının değerlendirilmesine yönelik hazırlıklar üzerine danışmanlık yapılmaktadır.

Şirket Değerleme

 

Kurumsal finansman işlemlerinin etkinliğini artırmak ve mevzuat yükümlülüklerini yerine getirebilmek için şeffaf, güvenilir ve gerçekçi bir yaklaşımla değerleme yapılmalıdır. Ancak varlık ve yükümlülük değerlerinin gerekçelendirilmesi bazı işletmeler için çok karmaşık ve kritik olabilmektedir. Şirket satın almalarında, hisse satışlarında ve ortaklıklarda en önemli unsur şirket değeridir. Şirket değeri ve riskleri objektif ve bağımsız olarak belirlenmek zorundadır. Değer; karşılaştırmalar, global kanıtlar ve piyasa modelleme çeşitleriyle desteklenir ve gerçek değer bir rapor halinde yatırımcıya sunulur.

©️ PLATON‘un bu kapsam dâhilinde sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir;

 • Operasyonel rakamların tespiti,
 • Geçmiş yıl bilgilerinin analizi,
 • Nakit akım tahminlerinin oluşturulması,
 • Diğer varsayımların kullanılması,
 • Varlıkların ve şirket değerinin hesaplanması,
Company Valuation

Vergi Denetimi

 

Vergi denetimi ve danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde amacımız müşterilerimizin vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmesine yardımcı olmaktır. Dünyanın neresinde bir iş yaparsak yapalım hep bir vergiyle karşılaşırız. Bugün verilen kararlar ilerideki vergi yükünüzün ağırlığını belirleyici olmaktadır. Ülkemizde de, diğer tüm dünya ülkeleri gibi, mali mevzuatta sürekli yaşanan değişikliklerin vergi kanunlarını hiç olmadığı kadar karmaşık bir yapıya sokması, şirketlerin aktif vergi planlamasına ihtiyaç duymasına sebep olmaktadır.

©️ PLATON, müşterilerine maliyet olarak gördükleri vergilere özel çözümler bularak, ulusal ve global bakış açısı ve yaklaşımlarla destek vererek sadece kısa vadede değil uzun vadede de vergi verimlilik sağlamaktadır. Unutulmamalıdır ki, iyi yapılmış bir vergi stratejileri planlanması, şirketlere kâr, yatırım ve işgücü olarak geri dönmektedir.