Sizin İçin

©️ PLATON Financial Consulting olarak;

  • Birlikte çalıştığımız her kuruma değer katarız ve finansal sorunlara en doğru çözümü sunmak için çalışırız.
  • Her firmaya kendi dinamiklerine uygun kişiye özel, terzi işi çözüm üretiriz.
  • Banka ve finans kuruluşlarınca kabul görmüş standartlara göre finansal yaklaşımı oluştururuz.
  • Güvenilirliğimiz ve profesyonel deneyimlerimiz en büyük yatırımımızdır.
  • Her iş kendi içinde özel ve farklı olduğundan, sorumluluk üstlenerek müşterilerimizin özel gereksinimlerine karşılık verebilmek için yaklaşımımızı ve hizmetlerimizi her vakaya göre kurgularız.
  • Kurumların finans kaynaklarına en etkili ve hızlı şekilde ulaşabilmesini ve çözüm geliştirebilmesini sağlarız.
  • Uygun kredilendirme sürecinde yurtiçi fonlar yanında yurtdışı kaynaklı kredi, hibe ve fonlar üzerine de odaklanırız.
  • Risklerinizi ölçer ve yönetiriz.

Şurası açıktır ki işletmelerin, kurucularının ömrüne bağlı olmaksızın yaşamaları ancak kurumsallaşmak ile mümkündür. Sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerde gördüğümüz bütün büyük kuruluşlar, şahıslar yerine sistem ve organizasyona dayanarak uzun sürelerde ayakta kalmışlardır.
– Vehbi KOÇ